Hodnocení používaní přípravku HYALOSAN vaginální čípky

Méně než 20 let
20 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 let a více
Na doporučení lékaře
Snížení/odstranění vaginální suchosti, vzniklé v důsledku menopauzy
Snížení/odstranění vaginální suchosti, vzniklé z jiných příčin, než je menopauza (např. po porodu, při kojení, po chemoterapii, radioterapii, či gynekologických operacích)
Snížení/odstranění svědění, pálení, zarudnutí či jiných nepříjemných pocitů při pohlavním styku
Jiný důvod (prosím uveďte)
Méně než 2 měsíce
2 – 4 měsíce
Déle než 4 měsíce
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Ano
Ne, užívala jsem přípravek méně často
Ne, užívala jsem přípravek častěji
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano