NabízímeSpolečnost Dr. Müller Pharma je největším nezávislým výrobcem léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetiky a doplňků stravy v České republice.

Quality Control – Kontrola kvality

Laboratoř QC poskytuje kontrolu kvality každého kroku výrobního procesu prováděného v Dr. Müller Pharma podle aktuální verze Evropského lékopisu a specifikací. Může také nabídnout kontrolu kvality smlouvy podle potřeb zákazníka.

 

Farmaceutické výrobky, suroviny, čaje, bylinky, zdravotnické prostředky, doplňky stravy, kosmetika.

 

 

Fyzikální/chemické testování


Certifikováno GMP.
 

HPLC/DAD, FLD, MS, GC/FID, Headspace

 • Vitamíny, farmaceutické molekuly
 • API, nečistoty
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky
 • Pyrrolizidinové alkaloidy
 • Pesticidy
 • Těkavé molekuly, zbytková rozpouštědla
 • Rozpouštění tablet a kapslí
 • Dezintegrace tablet, kapslí a čípků

 

UV/VIS spektrometrie

 • UV – VIS absorpce 200 – 800 nm, FTIR

 

AAS

 • AAS s plamenovou atomizací, GTA
 • Těžké kovy

 

Mikrobiologické testování

 • TAMC, TYMC
 • Specifické mikroorganismy

 

Studie stability

 • stabilitní studie v certifikovaných stabilitních boxech

Certifikováno GMP.