Léčiva

Sanomux 600 mg šumivé tablety

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

Sanomux 600 mg se používá pro léčbu akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, které jsou doprovázeny intenzivní produkcí hustého viskózního hlenu a obtížným vykašláváním. U pacientů s chronickou bronchitidou nebo mukoviscidózou může užívání acetylcysteinu profylakticky zabránit bakteriální infekci a snížit frekvenci a závažnost exacerbací.
Sanomux 600 mg je indikován k léčbě dospělých a děti ve věku 14 let.

Balení: 10 šumivých tablet
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.SmPC a PIL zde